Anonimizacja
dokumentów

Program do bezpiecznej, nieodwracalnej anonimizacji dokumentów w formatach PDF, JPG.

Doskonałe narzędzie dla urzędów, jednostek administracyjnych i firm obracających dokumentami zawierającymi dane osobowe.

Co to jest anonimizacja?

Anonimizacja służy ochronie danych osobowych.

Jest procesem, w którym z danych umożliwiających identyfikację osoby otrzymuje się dane nie umożliwiające takiej identyfikacji. Proces polega na takim przekształceniu danych osobowych, po którym nie można już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Proces ten realizuje wymagania prawa polskiego oraz europejskiego w zakresie anonimizacji, m.in. Ustawy o ochronie danych osobowych i wielu innych.

Sposoby anonimizacji dostępne w programie:

Zaczernienie

Dane wymagające utajnienia zostają bezpowrotnie zastąpione obszarem zaczernionym.

 Zastąpienie znakiem wodnym

W miejscu chronionych danych zostaje wstawiony obrazek zdefiniowany przez użytkownika.

Zastąpienie inicjałami

W miejscu chronionych danych zostanie wstawiony obrazek zdefiniowany przez użytkownika

Co to są dane osobowe?

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. (art.6 DZ.U.2016 poz.922)

Co to są dane osobowe wrażliwe?

Dane szczególnie chronione wyliczone są w art. 27 ust. 1 ustawy.

Na administratorów tych danych ustawa nakłada bardziej rygorystyczne obowiązki niż na administratorów tzw. danych „zwykłych”.

o pochodzeniu rasowym lub etnicznym

poglądach politycznych, religijnych, filozoficznych

wyznaniu

przynależności do partii lub związku

stanie zdrowie, kodzie genetycznym, nałogach, o życiu seksualnym

skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, mandatach i innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu przed sądem lub urzędem

Kiedy należy stosować anonimizację?

Do celów statystycznych i naukowych
Przy archiwizacji danych
W informacji publicznej
W postępowaniach przetargowych
W postępowaniach ugodowych między stronami
Przy przygotowywaniu dowodów w rozmowach negocjacyjnych

Jak działa program Anonimizacja?

1.

Otwierasz w programie dowolny dokument:
może być w formacie PDF lub JPG (obsługiwane są również skany dokumentów)

2.

Określasz jakie teksty mają zostać ukryte, np. Jan Kowalski, PESEL 02120232

3.

Program wyszukuje podane frazy i w skuteczny sposób usuwa je z dokumentu zastępując zaczernieniem lub wybranymi inicjałami

Porównaj dokument przed i po anonimizacji:

Funkcjonalności programu Anonimizacja:

Prosta, czytelna, intuicyjna obsługa, nie wymaga wdrożenia
Dokładna anonimizacja dokumentów
Kontekstowe wyszukiwanie treści do zanonimizowania
Możliwości obsługi dokumentów w formacie .pdf, bez aktualnego programu Adobe Flash Player
Możliwość anonimizacji kilku dokumentów na raz
Dodatkowa funkcja przekonwertowania pliku przez OCR na .pdf przeszukiwalny, jak również plików .jpg na .pdf
Zachowuje oryginalne formatowanie dokumentów
Nadanie wewnętrznej metryki dokumentu - wiadomo kto i kiedy anonimizował dokument
Identyfikacja i rozliczalność użytkownika systemu
Istnieje możliwość korekty zanonimizowanych dokumentów i ponownej weryfikacji
Każdorazowe sprawdzenie czy po zanonimizowaniu dokument został zmieniony, np. w innym programie (wersjonowanie)
Proces anonimizacji usuwa trwale dane osobowe lub inne wskazanae dane poprzez szereg funkcji dostępnych w programie, tj. np.: zaczernienia danych, nadanie znaku wodnego (napisu lub obrazka)
Program, działając na komputerze, nic nie ściąga, nie przechowuje żadnych danych ani nic nie wysyła poza organizację. Całość informacji źródłowej i wyjściowej pozostaje na stacji lub serwerze licencjonobiorcy (użytkownika)
Pełna kontrola nad tym co chce się anonimizować - stały podgląd dokumentu podczas redagowania. Możliwość użycia kilku opcji anonimizacji na jednym dokumencie
Możliwość nadania własnych słowników dla stanowiska oraz dodawania pozycji do słowników

Wymagania systemowe:

System operacyjny:
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

RAM:
2 GB RAM

Procesor:
Intel Pentium D lub AMD Athlon 64 X2

Dysk twardy:
300 Mb dostępne na dysku

Zamów program

Licencja
na 1 stanowisko


600 zł

cena netto


pełna wersja programu

dożywotnia licencja

darmowe aktualizacje przez 1 rok

Licencja
do 5 stanowisk


1600 zł

cena netto


pełna wersja programu

dożywotnia licencja

darmowe aktualizacje przez 1 rok

Licencja
do 10 stanowisk


2900 zł

cena netto


pełna wersja programu

dożywotnia licencja

darmowe aktualizacje przez 1 rok

Każde dodatkowe stanowisko powyżej 10 licencji
+350 zł netto

Masz pytania?

Chcesz sprawdzić demo programu przed zakupem?
Porozmawiaj z naszym konsultantem: